Kontakty

Škola


Oficiální název
Základní škola Železný Brod, Pelechovská 800, příspěvková organizace
Adresa
Pelechovská 800, 468 22 Železný Brod
IČO 70 694 982
IZO 102 565 031
Číslo účtu 78-5809320247/0100
Email skola©zspelechovska.cz
Web www.zspelechovska.cz
Datová schránka zemmusp
Telefony
Ředitel Mgr. Hlubuček Milan 484 355 501, 602 182 757
Zástupce ředitele Mgr. Hartl Tomáš 484 355 502, 602 182 776
Sekretariát Šolcová Bohdana 484 355 503, 777 577 715
Výchovný poradce Mgr. Roztočilová Pavlína 484 355 506
Družina Palová Lada
Klimtová Lenka
777 548 801
605 314 833
Sborovna 484 355 504
Jídelna Matoušová Veronika 484 355 505
 

Zaměstnanci

Jméno aprobace / funkce telefon / email (© = @)
Vedení
Mgr. Hlubuček Milan zeměpis, dějepis, ředitel 602 182 757 hlubucek.milan©zspelechovska.cz
Mgr. Hartl Tomáš matematika, tělesná výchova, zástupce ředitele, asociace školních sportovních klubů 602 182 776 hartl.tomas©zspelechovska.cz
Učitelé
Mgr. Coufal Vít speciální pedagogika, pracovní činnosti, tělesná výchova, třídní 6.S - 9.S coufal.vit©zspelechovska.cz
Mgr. Girethová Daniela 1. stupeň, třídní 4.A petrickova.daniela©zspelechovska.cz
Mgr. Halamová Alena anglický jazyk, ruský jazyk, dějepis halamova.alena©zspelechovska.cz
Mgr. Špidlenová Lucie 1. stupeň, německý jazyk, speciální pedagogika, třídní 3.A, školní metodik prevence spidlenova.lucie©zspelechovska.cz
Mgr. Havlová Alena matematika, fyzika, třídní 7.B havlova.alena©zspelechovska.cz
Mgr Halamová Eva výtvarná výchova, výchova k občanství halamova.eva©zspelechovska.cz
Mgr. Kočvara Lukáš informatika, chemie, metodik informačních a komunikačních technologií, správce ICT kocvara.lukas©zspelechovska.cz
Mgr. Matoušová Alžběta český jazyk, německý jazyk, třídní 7.A matousova.alzbeta©zspelechovska.cz
Mgr. Kuželová Iveta 1. stupeň, třídní 2.A kuzelova.iveta©zspelechovska.cz
Mgr. Šmídová Veronika speciální pedagogika, třídní 1.S - 5.S smidova.veronika©zspelechovska.cz
Mgr. Pirková Zdeňka český jazyk, výchova k občanství, koordinátor školního vzdělávacího programu pirkova.zdenka©zspelechovska.cz
Mgr. Roztočilová Pavlína přírodopis, tělesná výchova, třídní 9.A, koordinátor environmentální výchovy, výchovná poradkyně 484 355 506 roztocilova.pavlina©zspelechovska.cz
Mgr. Řeháková Miluše český jazyk, zeměpis, tělesná výchova, speciální pedagogika, třídní 6.A rehakova.miluse©zspelechovska.cz
Mgr. Šírková Irena 1. stupeň, třídní 5.A sirkova.irena©zspelechovska.cz
Mgr. Vundererová Eva 1. stupeň, třídní 1.A vundererova.eva©zspelechovska.cz
Mgr. Elišková Kristýna anglický jazyk, francouzský jazyk, třídní 8.A eliskova.kristyna©zspelechovska.cz
Mgr. Soukupová Eva speciální pedagogika soukupova.eva©zspelechovska.cz
Asistenti
Pšenčíková Alena psencikova.alena©zspelechovska.cz
Hujerová Diana hujerova.diana©zspelechovska.cz
Hlubučková Renata hlubuckova.renata©zspelechovska.cz
Machotková Anna Machotkova.anna©zspelechovska.cz
Družina
Palová Lada vedoucí vychovatelka 777 548 801 palova.lada©zspelechovska.cz
Klimtová Lenka vychovatelka 605 314 833 klimtova.lenka©zspelechovska.cz
Provozní zaměstnanci
Šolcová Bohdana hospodářka 484 355 503, 777 577 715 solcova.bohdana©zspelechovska.cz
Novotná Dana ekonomka
Hubáček Roman školník, topič 723 216 000
Matoušová Veronika vedoucí jídelny 484 355 505 jidelna©zspelechovska.cz
Kaplanová Miloslava kuchařka, uklízečka
Kovrzková Jaroslava kuchařka, uklízečka
Kameníková Blanka uklízečka