Základní informace

Základní škola Železný Brod, Pelechovská 800, příspěvková organizace

Škola byla postavena v r. 1982 v pěkném přírodním prostředí nad údolím Železného Brodu. Tři pavilony, v nichž jsou umístěny třídy, odborné učebny, školní družina a jídelna jsou doplněny samostatnou tělocvičnou
a víceúčelovým sportovním areálem.

Nový sportovní areál byl vybudován v roce 2001 na místě starého šotolinového hřiště.

V roce 2004 byla zahájena rekonstrukce oken a vnějšího pláště tělocvičny a pavilonu U12. Stejnou rekonstrukcí
v roce 2014 prošel pavilon stravování a MVD.

U školy staví veškeré autobusové linky s výjimkou dálkových spojů.

V současné době má škola 10 tříd od prvního do devátého ročníku a dvě speciální třídy (1. - 5. ročník, 6. - 9. ročník). Navštěvuje ji 223 žáků. Výuku a výchovu zajišťuje 19 pedagogických pracovníků. O provoz školy se stará
8 správních zaměstnanců a 3 zaměstnanci školní jídelny.

Ve škole se vyučuje podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání E. K. O. škola, platném
od 1. září 2018.